Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Rengöring

Rengöring och efterbehandling i byggskedet

Rengöring i samband med fogning

Efter avtvättning av beklädnaden/beläggningen ska inga fogrester finnas kvar på plattornas yta. En tunn cementfilm kan ibland bli kvar. På oglaserade eller mattglaserade plattor är det viktigt att sådan cementfilm avlägsnas så att inte smuts fastnar i ytan och skötseln försvåras. Gäller även tätsintrade plattor. Genom tvättning med sura rengöringsmedel kan normalt cementfilmen tas bort. Dessa plattyper bör därför tvättas med surt rengöringsmedel efter att fogarna hårdnat, dock senast i samband med slutstädningen. Använd produkter av typ ”Klinkerrent” eller likvärdig. Fogarna ska vattenmättas före rengöringen och hela golvet ska sköljas med rent vatten efteråt. ”Terracottaplattor” kräver normalt ytbehandling och speciell hantering vid fogning. För att undvika att fogmassan tränger in i plattornas yta är det lämpligt att vattenmätta dem före fogningen. Följ tillverkarens anvisningar.

 

 

Byggkeramikradet ©