Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Fläckborttagning

Fläckborttagning keramiska plattor

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Här följer några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel:

 • Livsmedelsfett, öl, vin, glass, hudfett, oljefilm, smörjfett, metallskrap av aluminium.
  • Alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring” eller/”Grovrengöring”, soda eller kaustiksodalösningar.
  • Observera att alkaliska rengöringsmedel är avfettande och därmed uttorkande för huden. Skydda ögon, slemhinnor och hud.
 • Kalkutfällningar, cement och bruk, rostfläckar, metallskrap av stål.
  • Sura rengöringsmedel – ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit, ”Murtvätt”.
 • Färgspill av oljefärg/alkydfärg, motorolja, asfaltfläckar.
  • Lösningsmedel – lacknafta, T-grön
 • Gummi, stearin, paraffin.
  • Lösningsmedel – aceton, sprit, T-röd, rengöringsbensin
 • Färgspill, akrylatfärg som inte torkat.
  • Vatten – utspädning av färgen med mycket vatten och upptorkning
 • Färgfläckar som torkat.
  • Mekanisk rengöring – skrapning med rakblad.
  • Färgborttagningsmedel
 • Kraftigt färgande vätskor, t.ex. rödvin och rödbetsspad.
  • Alkaliskt och blekande rengöringsmedel – ”Klorin” i spädning efter tillverkarens rekommendation för fläckborttagning

 

Byggkeramikrådet ©