• Badrumsrenoveringar
  • Behörig för våtrum
  • Badrum
Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Behörighet

Vem är behörig?

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad det betyder

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum. Reglerna hanterar alltså inte keramiken som skall monteras på det färdiga tätskiktet.

Byggkeramikrådet har inget ansvar för det behöriga företagets arbete och kan heller inte stå till svars för eventuella fel som kan uppstå. Allt ansvar för entreprenaden och att åtgärda eventuella reklamationer ligger hos det behöriga företaget.

Behörighet innebär att

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända
  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats
  • Plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att

  • Företaget är behörigt
  • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag
  • Arbeten utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar
  • Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna

 Kvalitetsöversyner utförs stickprovsvis på Behöriga företag. Vid uppenbara avsteg från Branschreglerna kan behörigheten återkallas.

© Byggkeramikrådet